Spoločnosť AFEED, a.s. patrí medzi najväčších výrobcov krmných zmesí v Českej a Slovenskej republike.

Špecializujú sa na výrobu kŕmnych zmesí pre chov hospodárskych zvierat v moderných automatizovaných výrobných prevádzkach v Hustopečích, v Kroměríži, v Opave a Trnave.

Stabilne držíme nasledovné krmivá.
Objednávky na tel. č. 0382225001 alebo osobne v naších predajniach.

BR1 25kg skladom
BR2 25kg skladom
BR3 25kg skladom

N2T sýpka 25kg skladom
N2T granulovaná 25kg skladom
Koncentrát nosnica 10kg skladom

K1 25kg skladom
K2 25kg skladom

Kačica - hus 1 25 kg skladom
Kačica - hus 2 25kg skladom
Koncentrát hydina 10kg skladom

Králik 25kg skladom
Králik 10kg skladom
Králik dojacia samica 25 kg skladom

Koza chov - dojaca 25kg /na objedn./
Kozľa 1 25 kg /na objednávku/
Kozľa 2 25 kg /na objednávku/

Ovca jalová 25 kg na objednávku
Ovca dojná- 25kg na objednávku

Koncentrát ošípané 10 kg skladom
Koncentrát ošípané 25kg /na obj./
A1 prasa 25 kg /na objednávku/
A2 prasa 25kg /na objednávku/

MR 1 10/25kg na objednávku
MR 2 10/25kg na objednávku
MR 3 10/25kg na objednávku
MR 4 10/25kg na objednávku
MR 5 10/25kg na objednávku