Náhrobné ikebany

Náhrobné ikebany vyrábame na prevádzke v Mojmírovciach. Na každej našej prevádzke máme stabilne vyše 300ks hotových ikebán z viacerých druhov. Stabilne vyrábame 15 druhov typizovaných ikebán a ak to čas dovolí, aj atypické na objednávku.